Nők a Bibliában, nők a hitéletben

Podcast: Hitem Szerint
Vendég(ek): Dr. Novák Andrea
Házigazda: Péter Petra
Dátum: 2023-12-29

Isten számolja a nők könnyeit? – keresztény körökben női beszélgetésekben hallható ez a meghittséget, odaadó gondoskodást kifejező gondolat. De ez az interjú is Jézus csavarokkal fonódik tovább.

???? A beszélgetés elején kiderül, hogyan távolodott el a mezőn szabadon futkosó és folyton Istennel beszélgető kislány Istentől, s jutott később mégis mély hitre, az Istenre vallási kényszerből tekintő, majd Őt tagadó, később a bibliai igazságokat felismerő ifjú férjével. A Hitem szerint új epizódjában Péter Petra vendége Dr. Novák Andrea ügyvéd, aki férjével, az iparművész és lelkész Novák Józseffel a Pesterzsébeti Omega Gyülekezet vezetői.

Hangolódj!
???? Minden anya, aki meglátja újszülött gyermekét, dicséri az Istent. Szülés után nincs hitetlen ember – magasztos és bibliai értelemben is józan gondolat, ami továbbgondolást indíthat el hallgatóinkban.
???? Szűz Mária élete megmutatja, hogy mit bír el egy nő, vele megváltozik a nők története a Bibliában; Petra szavai szerint “Jézus amúgy is korszakalkotó volt a nőket illetően.” ????
???? Amíg az Ószövetség felemelte, pozíciókhoz juttatta a nőket (bíró, próféta), a hellenizmus tárgyiasította őket, és ebbe a korszakba érkezett meg az újabb csavar: Jézus.
???? A nők életében is az a boldogság kulcsa, hogy felismerjék és betöltsék a küldetésüket. Jézus, a felé és vele szolgáló nőket felemelte erre a szintre. Elfogadta őket, beszélgetett velük, kapcsolódni akart a nőkhöz is, hiszen eljövetelével, saját küldetésének betöltésével a nőknek is visszaadta a méltóságukat.
???? A keresztény nő is nő: belülről kifelé építkezik. A szelíd és csendes szív is öltöztet. A lelkük gyógyulásával, épülésével nemcsak a kisugárzásuk, hanem az öltözködésük is változik.
???? Nő-férfi relációban a korszellem mennyiben határozza meg a keresztény nő kommunikációját és attitűdjét?
???? 1910-től kezdtek a nők a világban nadrágot hordani – egyenrangúságot fejeztek ki a férfival? A XX-ik században elkezdtek a nők felszabadulni, elkezdtek tanulni.
???? Taníthatnak nők a gyülekezetben? Ha igen, kiket? Szolgálhatnak a nők pásztorként? Mit jelent az , hogy egy nő nem uralkodhat a férfin?
???? És a végére egy újabb csavar: Krisztusban nincs nő és férfi. ????Az új teremtésben Krisztus él. (“Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Galáta 3:28.)

Ússzunk az archívumban