Mint a Szél: Szent Szellem korszaka

Podcast: Hitem Szerint
Vendég(ek): Lázár Zoltán
Házigazda: Péter Petra
Dátum: 2024-05-17

Amit az Atya megtervez(ett), annak az Úr Jézus Krisztus jogot és érvényt szerzett bűntelen élete, halála és feltámadása által, Szent Szellem (Szentlélek) pedig a kivitelező-tulajdonos, embereken keresztül cselekszi meg az isteni akaratot. Na, de ki ez a rejtélyes személy? ????

????Szent Szellem Isten, Parakletos (meggyőző, vigasztaló, támogató) a Szentháromság harmadik tagja, Isten mélységeit is vizsgálja. Az Atya szívében megtalálta azt a szeretetet, ami a bukott ember megmentésére irányult, a bizalom újraépítésére, és Jézus, a Fiú vállalta a küldetést – Ők így együtt a bizalom, a tökéletes kommunikáció és végrehajtás egységét képviselik évezredek óta. Ez az egyik titka annak, hogy a keresztény hit mozgásban van.

????Péter Petra ezúttal ünnepi adást készített hallgatóinknak, Pünkösdre. Vendége Lázár Zoltán grafikus, karikaturista, az Omega Budapest Gyülekezet egyik presbitere.
Zoli Derek Prince egykori Biblia tanító szavaira emlékezik vissza: Isten Szelleme olyan, mint egy gerle, hamar megrebben, békességet keres. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása utáni 50-ik napon zúgó Szélként és lángnyelvek formájában jelent meg az Ígéret szelleme, és leszállt a 120 vágyakozó, nyitott szívű tanítványra. Pünkösdkor azt is ünnepeljük, hogy Isten az ígéretek Istene.

Hangolódj!
???? Vendégünk emlékeztetett bennünket élete legfajsúlyosabb kérdésére, amire gyorsan választ kapott, elég drámaian: Ha Isten létezik, tud-e rólam, és vajon érdekli Őt az én sorsom?
???? Isten fiává/gyermekévé kell válni, hogy vegyük a Szent Szellemet.
???? Mit jelent az, hogy bizonyságot teszünk? Vajon ez a tanúság?
???? Hétköznapokban miben segít Isten Szelleme?
???? Mit tud adni a nyelveken szólás ajándéka? És hogy működik? Ki kaphatja?
???? Megváltozik az ember Szent Szellem keresztség/betöltekezés után?
???? Emberi erővel nem lehet képviselni Isten igéjét, képtelenség jeleket és csodákat tenni. (Illetve ha nem Ő a kezdeményezője a jeleknek, csodáknak, akkor az már a másik szellemi pólus: mágia.)
???? Szent Szellem jelenlétének egyik legfőbb bizonyítéka az, hogy látjuk Őt embereken keresztül megnyilvánulni. ApCSel 2. És 1. Kor. 12.
???? Petra vágya a hallgatók felé: legyen mindenkinek saját Pünkösdje! Ámen ????

Ússzunk az archívumban