Lukács evangéliuma 1. rész

Podcast: Hitem Szerint
Vendég(ek): Révész Lajos
Házigazda: Péter Petra
Dátum: 2024-05-31

Megengedő Istenkép – a szaván, a Szentíráson belül – mindenki az legyen, aki. Egy tudományos szakember például egy képlet alapján jelenti ki: “Van Isten!” Az Írás könyvei kiterjesztőek bárkire, kortól, nemi- és vallási hovatartozástól függetlenül ⏩az emberiségnek érkezett üzenet Istentől.

????Péter Petra tapasztalatai szerint a Lukács evangéliuma érthetővé és könnyen befogadhatóvá teszi Jézus életének történetét, ezért vállalkozott arra interjúalanyával, hogy kinyítják a Bibliát Lukács doktor (egyik) írásánál, és nem csak időutazásba kezdenek, hanem mindennapi életünkhöz kapcsolják a Lukács evangelista által rögzített történéseket, igei igazságokat. Aki ebben a segítségére van: Révész Lajos, a Kőszikla Budaörsi Baptista Gyülekezet társlelkésze, a Baptista Szeretetszolgálat lelkésze, aki tanulmányait a Baptista Teológiai Akadémián és a Magyar Családterápiás Egyesületnél végezte.

Hangolódj!
???? Az Úr Jézus Krisztus mennybemenetele után 27-35 évvel kezdték összegyűjteni, megfogalmazni az evangéliumokat Isten Szellemének támogatása, ihletése alapján.
???? Krisztus előtt a görög szó, evangélium jelentése: 1, jó hír, a győztes hírvivő megérkezett, jó hírt hozott a csatából; 2, a római császár születésnapja, az évforduló-évszámítás kezdete – a jó hír: megkapta a nép az adott uralkodót. ⏩Krisztussal tartalmi változás: ezt a szót választja ki a négy evangelista, lévén megértéseik és megtapasztalásaik alapján a világegyetem legjobb hírét hirdetik.
???? Máté a gazdasági szakember, a finánc, a nemzetségtáblázatokon keresztül kiemelten a zsidó olvasókat célozza meg; Márk nem kronológiailag, hanem amit szív szerint a legkiemelkedőbbnek tart, amit megélt Jézus szolgálatából, a szolgáló Jézusra helyezi a hangsúlyt.
???? Amíg János evangelista, a csupaszív, magas érzelmi intelligenciával, sok kommunikációs helyzetet bemutatva bizonyítja, hogy nem a tárgyi tudás visz a legközelebb Istenhez, addig a negyedik mestermű szerzője Lukács egyszerűbben fogalmaz, de társadalmi mélysége nagyon nagy; széles spektrumban mutatja be Jézus életét, bevégzett munkáját.
???? Akik Lukácsot körülvették: a nagy tudású zsidók, filozófus tekintélyek, politikai réteg – cél: bármilyen oldalról nézik, támadhatatlan legyen az Írás. Szent Szellem jelenléte segített őt is ebben.
???? Minden nagystílű ember megosztó. Köztük a legnagyobb, Jézus, Aki Made in heaven-ben gondolkodot. Istenkép változást akar(t) elérni minden beszédével és cselekedetével. Isten legnagyobb diplomatája Fiúi minőségben jött közénk.

Ússzunk az archívumban