Izrael háborúban

Podcast: Kapocs
Házigazda: Majoros Szidónia
Dátum: 2023-11-30

Izrael háborúban: zsidó, messiáshívő zsidó és keresztény szemszögből

????A hamász szó jelentése ‘erőszak’ vagy ‘ellenállás’. A történelem folyamán miért gyakorolnak folyton erőszakot Izraellel szemben? Miért támadják folyton? Milyen eredetű és miről szól a mostani háború? Mit tegyünk mi, magyar zsidók, messiáshívő zsidók és keresztények? A Kapocs holnapi epizódjában Majoros Szidi Dr. Róna Tamás főrabbival és Tar Katával, a Zsidók Jézusért Misszió budapesti vezetőjével beszélget.

Előzetes, hogy hangolódj!
???? Vendégeinktől egyrészt történelmi áttekintést is kapunk a zsidó nép kiirtására irányuló fegyveres konfliktusokról, másrészt betekintést a nemzetközi jogi körülményekbe is, ami az 1948-as zsidó államalapításra vonatkozik.
???? Ábrahám és Sára hozta el a monoteista vallást a Földre. Istenük, az Örökkévaló láthatatlan, de választott népe látható, ezért is támadják a zsidókat – emelte ki Kata.
???? Tamás főrabbi hangsúlyozza, hogy az október 7- i támadás is azt bizonyítja, hogy Amálék (5Móz 25, 17 és pl. Eszter 3-10-ik fejezet, Hámán terve, 2001. szeptember 11. és 2023. október 7.) létezik 2023-ban is, és Amálék legyőzése a gondolkodó, hívő, morális zsidó és keresztény közösségek közös elhívása.
???? A 83-ik Zsoltárból a 2. és 7. vers: „Hiszen háborognak ellenségeid, gyűlölőid fenn hordják fejüket…. A Gebaliták, Ammoniták és Amálekiták, a Filiszteusok Tyrus lakosaival együtt.” Amálék a Refídím (bizonytalan) pusztában is megtámadja Izraelt, a Sínai-hegy lábához közeli utolsó állomáson (2Móz 17, 8-16).
???? Ha valaki Izraelt meg akarja teljesen semmisíteni, akkor először a napot, a holdat és a csillagokat kell elpusztítania, ahogy megíratott: Jeremiás 3, 35-36, és Ámósz próféta szavai szerint amikor Izrael visszatér a földjére (1948.05.14.), soha többé nem fogják kiszaggatni őket onnan (Ámósz 9, 14-15).
???? Ahogy Tamás főrabbi kiemeli: Ha a Tóra rendjét megbontjuk, kilépünk a Teremtés rendjéből, akkor ez történik, amit napjainkban is látunk. És Zakariásnál ezt olvassuk: „Ne katonákkal, ne erőszakkal, hanem az én Szellememmel!” (Zakariás 4:6)
???? Mit várnak el a zsidók a keresztényektől? – hangzik el a kérdés a beszélgetés végén. Tamás Maimonidészt, az ismert Tóra-tudóst idézi: „A legerősebb ima a tett. Ha tanítunk és pontos képet adunk arról, ami a világban zajlik, majd meg tudjuk fogni egymás kezét, és el tudunk mondani egymásért egy imát, akkor az legvastagabb falakon is át fog hatolni. Ez az a pontifex maximus, az a hídépítés, amire valamennyien vállalkoztunk.”
???? Ébredjenek fel a népek, hogy ami zajlik, nem pusztán a zsidó közösségek ügye, mondja Kata: „Egy kereszténynek nagyon kellene értenie, hogy amikor a zsidó népet bántják, az Örökkévaló szeme fényét bántják, és hogy az a nép, aki áldja a zsidókat, maga is megáldatik (1Mózes 12). Áldjuk hát egymást!”

Ússzunk az archívumban