Imafajták

Podcast: Hitem Szerint
Vendég(ek): Nemes Pál
Házigazda: Péter Petra
Dátum: 2024-03-22

A Hitem szerint podcastunk új adása egy Mester és tanítványa beszélgetés. A házigazda Péter Petra így emlékszik vissza erre az órára: “Mintha vattával tömték volna ki a stúdiót.” Ennek a légkörnek az isteni elfogadásnak, befogadásnak hatására keletkezik egy kapu az ember szívében, ami arra az Útra visz. És az a lényeges pont, hogy a lehetőség születik meg, nem lök senki. Ez az én én ajtóm, az én utam, akkor nyitom ki és annyiszor nézek ki az útra mielőtt elindulok, ahányszor akarok. Akkor s úgy indulok el, amikor s ahogyan készen állok útra kelni”.

Petra vendége ezúttal Nemes Pál, a székesfehérvári Dávid Sátora Gyülekezet lelkipásztora.

???? A beszélgetés gerince: “Isten emberré lett a názáreti Jézusban, hogy ember szerezze vissza azt, amit ember veszített el. Rajtunk keresztül akarja az egész teremtett világgal megismertetni Magát és az Akaratát. Ehhez kell az ima.”

Hangolódj!
???? Visszatekintés a kezdetekre: “Óvodás kisfiúként a mezőn hangyáknak és bogaraknak Isten jóságáról beszéltem, később, amikor tudatosan imádkoztam, Isten távolinak tűnt.” Amíg nem hívtam be Jézust a szívembe.
???? “Azon kaptam magam, hogy az imám valakihez szól, hogy én egy személlyel kommunikálók.”
???? “Beszéd nélkül nincs közösség, nincs kommunikáció Istennel sem.”
???? Az interjúból kiderül természetesen, hogy mi az ima, és miért van rá szükség:
– Az imádásból, az Atya/Apuci-imádatból ered – ehhez szívből-szívbe kapcsolódás kell.
– Miután az ember személyes kapcsolatba lép Jézussal, Isten beszéde, az Ige elkezd személyessé válni az életében.
– Az imák hatására bennünket és a környezetünket is elkezdi Isten változtatni. Az Ő döntése, hogy együtt munkálkodjon az emberrel.
– Imához kapcsolódó fogalmak: megtérő ima // hálaadás // kérés konkrét dolgokért különböző intenzitással // élettel teli kapcsolódás, interakció // megvallások // hitbeli pozicionálások // szívbeli motiváció // közösség // az Atya a miénk, nem csak az enyém
???? A Hegyi beszédben (Máté 5-7) Isten királysága Alkotmányának preambulumát olvassuk. Három kiemelt téma: adakozás, imádás, böjt – ezeken keresztül az Úr közel jön, nem távoli Isten többé.
???? Hogyan lehetnék Isten szócsöve és csatornája, ha azt sem tudom ki vagyok, s ki vagyok Istenben?!

Ússzunk az archívumban