Abba, Jézus után szabadon

Abba, Jézus után szabadon

????A keresztény élet megalapozásához és hatékony működéséhez nélkülözhetetlen a fiúság- a gyermeki identitás helyreállítása. Miben más és miben nyújt többet az egyházi lelkigondozásnál, pásztorálásnál és a világi vagy akár egyházi coachingnál, mentorálásnál az Atyaság-Fiúság kapcsolat? ???? E kérdéskör megválaszolásában három vendége segíti Bali Mónikát az Olyan otthonos – bepillantás az Omega Gyülekezetek mindennapjaiba című podcast új adásában.

????A beszélgetés gerincét az alábbi kijelentés adja: Addig nem moshatod meg senkinek a fejét, amíg nem mostad meg a lábát.

???? Vidákovich István az Omega Budapest Gyülekezet presbitere, a házi csoportok koordinátora, lelkigondozó, Bánhegyi Sándor amatőr zenész, az Omega Budapest Gyülekezet egyik presbitere, lelkigondozó, Szilvásy László üzletember, mentor, a River Rádió szellemi vezetője, az Omega Budapest vezető presbitere egyetért abban (is), hogy
???? korunk társadalmában felnőtt egy apa nélküli generáció.
???? A szellemi és lelki Atyák folyamatos jelenlétére van szükség, Atyának lenni azt jelenti: “kísérem, meghallgatom, tanácsolom azt, aki felé szolgálok.” ld. még Malakiás 4:6.
???? Mentorálás a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: atyai barát, pártfogó, nevelő jelentéssel egyenértékű.
???? Vajon hol vannak a határok ebben a szolgálatban?
???? Tényleg könnyebb a nőket mentorálni? Fejlettebb az EQ-juk? ???? ????
???? Keresztény szakzsargon – háromszoros palást van az Atya-Istenen: Atyai, Szolgálói és a Fej, aki irányít és vezet.
???? Az atyai szolgálók ezt a palástot/hatalmat kapják, vagyis személyesen Istentől megbízottak lesznek.
???? Irgalom és kegyelem, vessző és bot – Isten atyai működési mechanizmusa – Hogy működnek a gyakorlatban ezek a bibliai alapelvek?
???? Mik a Fiúság és az Atyaság buktatói? – ezt a kérdést aTékozló fiú példázatán keresztül is megvizsgáljuk, talán még ebben az aspektusban nem is hallottad a jól ismert történetet.

Ússzunk az archívumban