A szexualitás Isten rendje szerint 2. rész

A házasság szövetségi kapcsolatában kötelező a férj és a feleség számára a rendszeres szexuális kapcsolat.

Süveges Imre apostoli szolgáló stratégiai tanításait a Szolgáló vezetés tanító podcastban gyűjtöttük össze, holnap este, 21 órától A szexualitás Isten szerint háromrészes sorozat 2-ik részét hallhatod.

Hangolódj!
???? Szövetségtörés, a szexualitás tudatos megvonása (nem betegség esetén) – passzív házasságtörés.
???? “Ne lopjátok meg egymást!”
???? Szex-böjt: csak közös megegyezéssel.
???? A szenvedély felszabadítja a forrásokat, olyan tüzet hoz létre a házastársakban, ami Isten előtt kedves. (Eros)
???? Az Úrvacsora: Isten és ember szövetségi kapcsolatának megerősítése, a szövetség pecsétjére vonatkozik. – Szexualitás: a házasság szövetség megerősítése férj és feleség között.
???? Ige: 1. Korintus 7: 33. “A ki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a feleségének.”és 5. Mózes 24:5. “Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet; egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, a kit elvett”.
???? Az intimszféra nem működik aktivitás nélkül sem Isten – ember, sem férj és feleség kapcsolatában.
???? Énekek éneke: felszólító módban az igeversek. ????

Ússzunk az archívumban